Ондилт ХХК
Гүйцэтгэгч,
Үзсэн: 91
Компанийн танилцуулга
Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ
-Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийг хэлэлцэх асуудал одоо ямар шатандаа байгаа вэ. Үндсэн хуулийн зөвшилцлийн ажлын хэсэг хуралдаад АН-ын зүгээс тавьж буй гурван саналын нэг болох Ерөнхий сайд өөрөө танхимаа бүрдүүлдэг болох заалтыг Үндсэн хуулийн