РАМАЛ ХХК
Монгол Улс, УБ хот, СБДүүрэг, 8-р хороо
Үзсэн: 215
Компанийн танилцуулга
“РАМАЛ” ХХК-ийн танилцуулга
 

            Тус компани нь 1998 онд байгуулагдаж, 1998 оны БУ-20-205 /1.1, 1.2.1, 1.3.1, 1.3.2, 1.6, 1.7, 1.10, 3.2, 3.4, 3.6, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5-р заалтын/ 2002 оны БУ-20-201 /02 /1.1, 1.4, 1.7, 1.22, 1.23, 1.24, 2.2, 2.6, 2.9 заалтын/ 2015 оны ЗТ-75/15  /03.9.5, 03.9.9, 03.9.11 заалтын/2016 оны ЗТ-75/16  /03.9.5, 03.9.9, 03.9.11 заалтын/2016 оны 1733/16  /03.3.1, 03.3.5, заалтын/ тусгай зөвшөөрлийн ажилбарын хүрээнд хот болон хөдөө орон нутагт доорхи үйл ажиллагааг амжилттай явуулж ирсэн.Үүнд:


Барилгын угсралт, засвар шинчлэлийн ажлууд,
Барилгын дотор цахилгаан, халаалт салхивчийн систем, усан хангамж, ариутгах татуургын системийн зураг төсөл боловсруулах, угсралт, туршилт тохируулгын ажлууд,
Барилгын гадна дулаан, усан хангамж, ариутгах татуургын системийн ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах, угсралт, туршилт тохируулгын ажлууд,
Ус, дулаан дамжуулах төвийн тоног төхөөрөмж тэдгээрийн ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах, угсралт, туршилт тохируулгын ажлуудыг хийж гүйцэтгэсээр ирсэн.


 
            Бид үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэн Эрчим хүч, дэд бүтцийн чиглэлээр төсөл хэрэгжүүлэн, Зөвлөх /Консалтинг/... дэлгэрэнгүй
“РАМАЛ” ХХК-ийн танилцуулга
 
            Тус компани нь 1998 онд байгуулагдаж, 1998 оны БУ-20-205 /1.1, 1.2.1, 1.3.1, 1.3.2, 1.6, 1.7, 1.10, 3.2, 3.4, 3.6, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5-р заалтын/ 2002 оны БУ-20-201 /02 /1.1, 1.4, 1.7, 1.22, 1.23, 1.24, 2.2, 2.6, 2.9 заалтын/ 2015 оны ЗТ-75/15  /03.9.5, 03.9.9, 03.9.11 заалтын/2016 оны ЗТ-75/16  /03.9.5, 03.9.9, 03.9.11 заалтын/2016 оны 1733/16  /03.3.1, 03.3.5, заалтын/ тусгай зөвшөөрлийн ажилбарын хүрээнд хот болон хөдөө орон нутагт доорхи үйл ажиллагааг амжилттай явуулж ирсэн.Үүнд:
  • Барилгын угсралт, засвар шинчлэлийн ажлууд,
  • Барилгын дотор цахилгаан, халаалт салхивчийн систем, усан хангамж, ариутгах татуургын системийн зураг төсөл боловсруулах, угсралт, туршилт тохируулгын ажлууд,
  • Барилгын гадна дулаан, усан хангамж, ариутгах татуургын системийн ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах, угсралт, туршилт тохируулгын ажлууд,
  • Ус, дулаан дамжуулах төвийн тоног төхөөрөмж тэдгээрийн ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах, угсралт, туршилт тохируулгын ажлуудыг хийж гүйцэтгэсээр ирсэн.
 
            Бид үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэн Эрчим хүч, дэд бүтцийн чиглэлээр төсөл хэрэгжүүлэн, Зөвлөх /Консалтинг/ болон инженерингийн үйлчилгээ үзүүлэх, эрчим хүчний хэмнэлттэй, ашиглалтын найдвартай ажиллагааг хангасан тоног төхөөрөмж худалдаалах, туршлагатай инженерүүдийг бүрдүүлэн ажиллаж, төвлөрсөн дулаан хангамжийн шугам сүлжээ, У,ДХТ-үүдийн горим тохируулга, угсралт, засвар үйлчилгээ, ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах зорилготой ажиллаж байна.
            Тус компаний ИТА нар нь Дани, Швед, Герман, Финлянд, Хятад улсуудад боловсруулсан ялтсан дулаан солилцуурын нэгдсэн тохируулгын системийн угсралт, зураг төсөл, судалгаан дээр ажиллаж байсан туршлага дээрээ үндэслэн, өөрийн орны нөхцөлд зохицсон, У,ДХТ /ЦТП/-д нэвтрүүлж болох хамгийн ашигтай техник технологийн системийг санал болгон ажиллаж дулаан алдагдлыг 30% хүртэл багасгаснаар эдийн засгийн үр ашгийг 10-20% хүртэл дээшлүүлж байна.

 

Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ
Мэдээлэл оруулаагүй байна.
Шууд залгах 94152588 99024901